Biography

Geplaatst Een reactie plaatsen
‘Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunnt-rovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk’

In questions and music, Berber circles past answers and emotions. Sometimes questions will stay unanswered and sometimes, maybe accidentally, she might hit the core of a truth. Berber’s strength is complete surrender and dedication to things yet to be understood, without wanting to immediately find the answer.

By giving attention to the question first, results might be grand, subtle, funny, intense, heavy, strange, ugly, beautiful, human and above all, unexpected.

Berber studied classical singing at the ArtEZ conservatoire with Harry van Berne and with Åsa Bäverstam at the Academy of Music and Drama in Gothenburg. Berber’s irresistible urge to philosophically think about, and perform music is rooted in a deep love for the choir music with which she was raised and the operas she learned to love when she had her first singing lessons. Berber took part in masterclasses by Jard van Nes, Evelyn Tubb and Andrea Raffanini. She sang multiple solos in oratorio with, for instance, the NHL Stendenkoor and the Ensemble Vocal Pierre Villette. Since 2019, Berber sings with the women’s chamber choir Hera, led by Raghna Wissink. With 263 points they won both the jury prize, the audience award, and with these; placement in the final of the Dutch Choir Festival at Tivoli Vredenburg at the Vocaal Festival 2020 in Utrecht. 

‘The first question I ask myself when something doesn’t seem to be beautiful. First question I ask is: why do I think it’s not beautiful? And then shortly you discover that there is no reason.’

John Cage

Her great interest in cultural philosophy caused her to discover an affinity with contemporary classical music and this is how she found her place in multiple varied ensembles aiming to perform new music. She worked on music by John Cage in the ArtEZ modern project, passionately led by Ivo van Emmerik. Since 2019, she forms a duo (group of two) with saxophonist Jos Baggermans. Together they play music by John Cage, Thomas Kessler and Ivo van Emmerik. 

‘Performance is a mental and physical construction performed by an artist in a specific time and space for an audience, causing a dialogue of energy to take place.’

Marina Abramović 

To Berber, singing is more than a recital with a programme in which pieces succeed each other exactly as put down. At the conservatoire, Berber developed her acting skills and played in multiple music theatre performances, including Matthijs Naylor’s Talent opera, performed on the roof of the Dutch National Opera in Amsterdam, during the Opera Forward Festival in 2019.

(a thunderclap , James Joyce)

Biografie

Geplaatst
‘Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunnt-rovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk’

In vragen en muziek cirkelt Berber langs antwoorden en emoties. Soms blijven de vragen onbeantwoord en soms raakt ze, misschien wel per ongeluk, de kern van een waarheid. Berbers kracht is de volledige overgave en toewijding aan wat nog niet begrepen wordt, zonder gelijk het antwoord te willen vinden.

Door aandacht te geven aan de vraag en zich niet gelijk op het antwoord te richten zijn de resultaten groots of subtiel, grappig, heftig, zwaar, vreemd, lelijk, mooi, menselijk en vooral onverwachts.

Berber studeerde klassieke zang aan het ArtEZ conservatorium bij Harry van Berne en aan de Hogeschool voor Drama en Muziek in Gothenburg bij zangpedagoge Åsa Bäverstam. Berbers drang tot het filosofisch nadenken over en uitvoeren van muziek is geworteld in een grote liefde voor de koormuziek waar ze mee opgroeide en de opera’s die ze leerde kennen toen ze voor het eerst zangles kreeg. Op het conservatorium volgde ze masterclasses van onder andere Jard van Nes, Evelyn Tubb en Andrea Raffanini. Ze zong meerdere solo’s in oratoria, bijvoorbeeld bij het NHL Stendenkoor en het Ensemble Vocal Pierre Vilette. Sinds 2019 zingt Berber bij vrouwenkamerkoor Hera onder leiding van Raghna Wissink. Op het Vocaal Festival 2020 te Utrecht wonnen ze met 263 punten de jury- en publieksprijs en daarmee een plaats in de finale van het Nederlands Koorfestival in Tivoli Vredenburg.

‘The first question I ask myself when something doesn’t seem to be beautiful. First question I ask is: why do I think it’s not beautiful? And then shortly you discover that there is no reason.’

John Cage 

Door een grote interesse in cultuurfilosofie ontdekte ze onder andere een affiniteit met moderne klassieke muziek en zo vond ze een plek in meerdere gevarieerde ensembles, gericht op de vertolking van nieuwe muziek. In het ArtEZ moderne project werkte ze aan muziek van John Cage onder de bezielende leiding van Ivo van Emmerik. Sinds 2019 vormt ze een duo met saxofonist Jos Baggermans (Groep van Twee) en samen spelen ze muziek van John Cage, Thomas Kessler en Ivo van Emmerik.

‘Performance is een mentale en fysieke constructie die de kunstenaar uitvoert op een specifieke tijd in een ruimte voor publiek, waardoor een dialoog van energie plaats vindt.’

Marina Abramović

Voor Berber is zingen meer dan een recital met een programmaboekje waarin stukken elkaar opvolgen precies zoals vermeld. Op het conservatorium ontwikkelde ze haar acteervaardigheden en speelde ze meer in meerdere muziektheatervoorstellingen. Zo speelde ze mee in de Talentopera van Matthijs Naylor op het dak van de nationale opera in Amsterdam tijdens het Opera Forward Festival in 2019.

(een donderslag, James Joyce)